• Legenska cesta 37, 2380 Slovenj Gradec
  • janez@peci-kumer.si

Peči

Ogrevanje v večini gospodinjstev predstavlja najvišjo stroškovno postavko, stroški pa se iz leta v leto ob naraščajočih cenah energentov, le še povečujejo. Posledično se vse več posameznikov vrača k preizkušenim, tradicionalnim načinom ogrevanja.

Eden izmed teh je tudi ogrevanje s pečmi. Peči združujejo koristi ostalih načinov ogrevanja in hkrati zagotavljajo tople zime leto za letom ob precejšnjih finančnih prihrankih, prinašajo pa tudi številne druge prednosti, med njimi enostavnost za uporabo, varovanje okolja in zdravja, nenazadnje pa peči ustvarjajo tudi prijetno atmosfero, prostoru pa dajejo estetski pečat.

Peči, med katere štejemo predvsem lončene peči in kamine, tako pridobivajo na priljubljenosti. Čeprav so peči bolj znane kot lokalni grelci in jih večina uporablja kot dopolnilni način ogrevanja prostora, se po zaslugi tehnološkega razvoja, ki se kaže v izboljšani učinkovitosti, vse bolj uporabljajo tudi kot osnovni način ogrevanja.

Peči delujejo na principu segrevanja zraka s sevanjem in konvekcijo, zato vplivajo tudi na višjo kakovost bivanja, saj ne povzročajo raznašanja prašnih delcev, hkrati pa poskrbijo tudi za ustrezno vlažnost prostora.

Kljub temu, da so prednosti peči izjemne, pa je pri izbiri in nakup potrebna preudarnost. Še vedno namreč velja, da kljub relativno visoki investiciji vgradnji bodisi prve peči ali zgolj zamenjavi dotrajane peči, potrošniki izbiri še vedno namenijo premalo časa. Posledično so izkoristki energije nizki, stroški ogrevanja in vzdrževanja višji od načrtovanih, razporeditev temperature neenakomerna, nenazanje pa je vprašljiva tudi varnost.

Pred izbiro peči je tako potrebno preučiti, ali se bo peč uporabljala kot dopolnilni ali kot osnovni način ogrevanja, kako velik prostor bo peč segrevala in koliko toplote le ta potrebuje, pri čemer je potrebno preučiti toplotne izgube objekta. Hkrati je pri izbiri peči potrebno tudi razmisliti kateri tip goriva je najustreznejši, pri tem velja omeniti, da so ekološko najbolj sprejemljivi palete, polena in sekanci. Pozabiti ne smemo niti na težo (ločimo lahki, srednji in težki tip peči) in lokacijo peči. Nenazadnje pa je potrebno izbrati tudi želeni videz peči, pri čemer imajo potrošniki na voljo široko paleto oblik in barv, ki zadovoljijo še tako zahtevne okuse, hkrati pa lahko med seboj kombinirate tudi različne vrste peči. Prav zaradi zahtevnosti izbora ustrezne peči je pri nakupu priporočljiva pomoč strokovnjaka.